КРИСТАЛІЗАЦІЯ

[від гр. krystallos – прозорий лід] – процес переходу речовини в кристалічний, чітко впорядкований стан. Може відбуватись: під час затвердіння рідких тіл (розчину, розплаву, напр., К. магми); під час випаровування розчинника із насиченого розчину; під час переходу газу в тверде тіло (сублімація); при переході аморфного твердого тіла в кристалічне тіло (розкристалізація вулканічних стекол). Провідними факторами К. є: 1) кислотно-основна взаємодія компонентів у розплавах; 2) тиск; 3) вміст летких компонентів та їх рухомість під час процесу; 4) хімічні потенціали інших рухомих компонентів магми. К. відбувається в умовах, які близькі до стану геохімічної рівноваги.