КРИСТАЛ ІДІОМОРФНИЙ

Розділ: 
[від гр. krystallos – прозорий лід + гр. idios – особливий, своєрідний; morphe – форма] – кристал одного з породотвірних мінералів магматичних порід, що має характерні, лише йому властиві кристалографічні абриси. К.І. добре огранений, має чітко виражені грані, ребра та вершини.
Див.: