КРИПТОЗОЙ

[від гр. кriptos – прихований, таємний; лат. zoe – життя] – проміжок часу (акрон) геологічної історії тривалістю близько 4 млрд рр. від зародження Землі до початку фанерозою. Назва пов'язана з історією життя на Землі. Включає гадей, архей та протерозой. Друга назва – докембрій.