КРИПТОГЕННИЙ

[від гр. кriptos – прихований, таємний; genesis – походження] – мінерали, гірські породи, геологічні структури та ін., походження яких остаточно не з’ясовано.
Див.: