КРИП

[від англ. creep – повзти, сповзати] – повільне зміщення пухких, переважно глинистих порід вниз по схилу під впливом періодичної зміни об’єму їх частинок за рахунок: 1) зміни температури (сухий або температурний К. – десерпція); 2) промер-зання і відтаювання (мерзлотний К.); 3) набрякання і усадки при замочуванні та висиханні (гідрогенний К. – дефлюкція). Швидкість переміщення матеріалу становить 0,2-1,0 см на рік. Відіграє важливу роль у формуванні деформацій схилів, складених глинистими породами.