КРЕМЕНИСТІ ПОРОДИ

[від гр. kremnos – скеля] – група осадових гірських порід, складених більш ніж на 50% аутигенними кремнеземистими мінералами: кварцом, халцедоном, опалом та ін. За походженням розрізняють К.П. хемогенні (напр., кременистий туф), органогенні (напр., діатоміт, радіолярит, спонгіліт) і криптогенні (напр., опока, трепел, кремінь).