КОРЕЛЯЦІЯ

[від лат. correlatio – співвідношення, взаємозв'язок] – 1. У стратиграфії – зіставлення горизонтів гірських по-рід або окремих частин розрізів, як близьких, так і віддалених територій з метою з’ясування їх взаємозв’язку (одновіковості). 2. У геоморфології – співвідношення форм рельєфу, коли одні форми утворюються за рахунок руйнування інших. Наприклад, співвідношення передгірського шлейфу та долини гірської річки, за рахунок формування якої він виник. 3. Статистична залежність двох і більше випадкових величин. При цьому. зміна однієї або кількох виличин призводить до систематичної зміни іншої або інших величин. Математичною мірою К. є коефіцієнт кореляції (R). Активно використовується під час матетематичної обробки результатів геологічних досліджень.