КОРАЗІЯ

[від лат. corrasio – обточування] – 1. У вузькому розумінні – один із видів руйнівної роботи вітру: процес обточування, шліфування гірських порід дрібним уламковим матеріалом, який переміщується вітром. 2. У широкому розумінні – процес механічної обробки гірських порід рухомим уламковим матеріалом, який переноситься водними потоками, вітром, льодовиками тощо. Включає процеси шліфування, полірування, обточування та ін. Синонім ерозії в англомовній літературі.
Див.: 
Рис.1. Результат коразії (вітрової) - "кам'яне дерево". Болівія