КОРА ВИВІТРЮВАННЯ

[англ. crust of weathering, mantle of waste; нім. Verwitterungsdecke, Verwitterungskruste, Verwitterungsrinde; фр. croute alteree; ісп. соrteza de erosion] - комплекс гірських порід, які сформувалися у верхній частині літосфери в результаті перетворення в континентальних умовах магматичних, осадових та метаморфічних порід під впливом різноманітних факторів вивітрювання. Розглядається як своєрідна континентальна геологічна формація. Відрізняється від товщі корінних порід структурою, мінеральним та хімічним складом. Потужність К.В. змінюється від перших метрів до 100 м і більше. Залежно від кліматичних та геологічних умов формуються різноманітні типи К.В.: уламкова, латеритна, каолінова, гідрослюдисто-монтморилонітова та ін. Наявність потужної К.В. свідчить про тривалий період континентального вирівнювання, що мав місце на даній території. З К.В. пов’язані родовища руд алюмінію, заліза, марганцю, розсипних алмазів, золота та ін. корисних копалин. На значній території України (особливо платформній) формування К.В. відбувалося за сприятливих умов протягом майже всього часу геологічного розвитку. В результаті сформувалися різноманітні за складом та віком К.В.: докембрійська, верхньопалеозойська, тріас-юрська, крейдово-палеогенова, пліоцен-четвертинна. Найпоширенішими є мезо-кайнозойські К.В. У межах України найбільш „зрілі”, латеритні К.В., що утворилися в умовах гумідного тропічного та субтропічного клімату знаходяться на території Кіровоградської та Житомирської областей. До сучасних належать червоноколірні К.В., що виникли в умовах аридного клімату в Приазов’ї та Криму. Найбільшу площу займають К.В. каолінового складу. Породи К.В. часто використовуються як корисні копалини (каоліни, залізні руди і супутні поліметали, боксити та ін.).