КОНТАМІНАЦІЯ

[від лат. contaminatio – змішування, забруднення] – змішування магми з вмісними або іншими магматичними породами. В процесі К. сторонній матеріал засвоюється магмою шляхом його прямого розплавлення або в результаті метасоматичних процесів.