КОНГЛОМЕРАТ

[від лат. conglomeratus – зібраний, скупчений] – крупноуламкова зцементована осадова гірська порода, яка складається із обкатаних уламків, розміри яких у діаметрі перевищують 10 мм (зцементований галечник). Структура псефітова, текстура неупорядкована, грубошарувата. Проміжки між гальками заповнені гравійними, піщаними або алевритовими уламковими зернами, а також глинистим матеріалом, кальцитом, кремнеземом, гідроксидами заліза та ін. Утворюється в результаті розмиву та перевідкладення більш давніх порід. Різноманіття К. обумовлено умовами їх формування і залягання, розмірами і складом уламків та цементу. За умовами утворення і залягання виділяють К. континентальний, морський, олігоміктовий, поліміктовий; за розміром уламків – валунний, бриловий, галечний, гравійний; за складом уламків і цементу – аргілітовий, діабазовий, кварцовий та ін. Використовується як будівельний матеріал, красиві кольорові відміни – як декоративне каміння.
Рис. 1. Конгломерат