КОНВЕРГЕНЦІЯ

[від лат. convergentio – наближення, сходження] – 1. В тектоніці – процес сходження літосферних плит. Див. конвергентні межі. 2. В петрології – формування близьких за складом і структурою гірських порід у результаті процесів різного генезису. 3. В геоморфології (гляціології) – процес злиття льодовиків.