КОЛЮВІЙ

[від лат. colluvio – накопичення] – скорочена назва колювіальних відкладів.