КОЛІЗІЯ (КОНТИНЕНТІВ)

[від лат. collisio – зіштовхування] – згідно теорії літосферних плит, процес (механізм) сходження двох континентальних плит, в результаті чого утворюються насуви, шар’яжі, формуються орогенні пояси. Приводить до тектоно-магматичної активізації відповідної ділянки літосфери. Див. також конвергентні межі літосферних плит.
Рис.1. Колізія (сходження двох континентальних плит)