КОЛИВНІ РУХИ ЗЕМНОЇ КОРИ

Тектонічні повільні (від сотих долей до перших десятків мм на рік) підняття та опускання великих ділянок земної кори, що змінюють одна одну в просторі й часі. Причину К.Р.З.К. вбачають у глибинних процесах, що відбуваються в мантії. Існують також погляди щодо космогенних чинників. Впродовж четвертинного (антропогенового) періоду загальний розмах таких рухів у мобільних зонах перевищує 4-5 км, а в стабільних (платформних) зонах обмежується сотнями чи десятками метрів. Сумарні амплітуди та швидкості піднять визначаються стратиграфічними та геоморфологічними методами, а амплітуди опускань – за потужностями та віком накопичених товщ. Синонім – епейрогенічні рухи.