КОКОЛІТОФОРИДИ

[від гр. kokkos – зерно, lithos – камінь, foreo – несу] – одноклітинні мікроскопічні морські планктонні джгутикові водорості, поверхня яких складена вапняковими пластинками - коколітами. Міжнародна наукова назва - Coccolithaceae. Складають переважну частину (до 98%) нанопланктону, а їх вапнякові скелети у складі донних відкладів часто використовуються для визначення віку товщ гірських порід. Для вивчення К. використовують електронний мікроскоп. Часто є породотвірними для крейди, вапняків, мергелів. Відомі з кембрію.
Рис. 1. Представник коколітофорид Gephyrocapsa oceanica під електронним мікроскопом