КЛАСТОГЕННІ ПОРОДИ

Розділ: 

[від гр. klastikos – роздрібнений, genesis – походження] – синонім кластичних порід, а також уламкових порід.