КЛАСТИЧНА СТРУКТУРА

[від гр. klastikos – роздрібнений + лат. structura – будова] – структура осадових уламкових (кластичних) порід, які складені із уламків гірських порід, мінералів і органічних залишок. Залежно від величини уламків розрізняють псефітову, псамітову і алевритову кластичні структури. Синонім – уламкова структура.