КІМЕРИДЖ

[від назви м. Кімеридж в Англії] – скорочена назва кімериджського ярусу юрської системи.