КІЛЬЦЕВІ СТРУКТУРИ

Елементи будови земної кори, що мають у плані округлу або овальну форму. Серед К.С. розрізняють астро- і геоблеми відповідно космічного і земного походження. До перших належать імпактні К.С., до других – тектонічні, магматичні, метаморфічні. Окремо виділяють гігантські К.С.нуклеари з діаметром сотні і тисячі км, які сформовані на ранніх стадіях розвитку земної кори. Серед тектонічних К.С. виділяють позитивні (склепіння і куполи) і негативні (западини і мульди). Магматичні К.С. виражені системою кільцевих і дугових тріщин біля вулканів центрального типу, а також кальдерами, вулкано-тектонічними підняттями і депресіями. Метаморфічні включають граніто-гнейсові куполи і овали. Багато К.С. мають проблематичне походження. В результаті вивчення К.С. виявлено раніше невідомі закономірності у розміщенні корисних копалин, локалізації малоамплітудних піднять на платформах тощо.