КЕРАТОФІР

Розділ: 
[від гр. keras (keratos) – ріг] – кисла ефузивна палеотипна гірська порода, змінена вторинними процесами. Виливний аналог сієніту. Складається з дрібнозернистої маси калінатрового польового шпату і порфірових виділень (вкраплень) альбіту, іноді кварцу, а також хлориту, епідоту, кальциту, біотиту. Якщо порфірові виділення представлені виключно альбітом, такий К. називають альбітофіром. Області розповсюдження: Пд. Урал, Крим, Кавказ, Чехія, Норвегія та ін.