КЕМБРІЙСЬКИЙ ПЕРІОД

[від старої лат. назви провінції Уельс – Cambria] – перший геологічний період палеозойської ери в діапазоні 542-488 млн рр. тому. Нижня межа визначена за появою решток скелетних організмів. Суперконтинент Гондвана існував у Сх. півкулі, а Північноамериканський, Східноєвропейський та Китайський материки знаходилися в екваторіальній зоні. Протягом К.П. на Землі були досить високі глобальні температури (20-28оС). Майже на всіх континентах виникали тропічні умови. В ранньому кембрії відбувалася трансгресія, з середнього і до кінця верхнього внаслідок ранньокаледонської (салаїрської) складчастості – регресія моря. З’явилися і широко розселилися скелетні тварини. До кінця К.П. вже існували представники майже всіх типів тваринного світу, але найбільш розповсюдженими були трилобіти. Рослинний світ представлений чисельними вапнистими водоростями та примітивними вищими рослинами. На території України на самому початку К.П. внаслідок тектонічних рухів пізньобайкальської складчастості відбулася майже повна регресія моря. Мілководний морський басейн існував лише в Карпатській геосинкліналі та в межах прилеглої частини платформи, де накопичувалися теригенні осадки. Решта території України впродовж К.П. була низьким пустельним суходолом. Своєрідні умови морських басейнів зумовили широкий розвиток одноклітинного мікрофітопланктону та відносно бідного світу скелетних безхребетних тварин, серед яких переважали трилобіти, брахіоподи, головоногі молюски, форамініфери. Більша частина території України перебувала в межах субтропічної області. Клімат був переважно гумідним, на окремих етапах аридним.

Таблиця 1. Підрозділи кембрійського періоду, згідно Internftional Chronostratigraphic Chart

Період Епоха Вік Час, млн
рр. тому
Кембрійський Фуронгій Вік 10 489,5-485,4
Вік 9 494-489,5
Пейбій 497-494
Епоха 3 Гужангій 500,5-497
Друмій 504,5-500,5
Вік 5 509-504,5
Епоха 2 Вік 4 514-509
Вік 3 521-514
Терреневій Вік 2 529-521
Фортуній 541-529