КВАРТЕР

[від лат. quartus – четвертий] – скорочена назва четвертинної системи і четвертинного періоду.