КАТЕГОРІЇ СИНГОНІЙ КРИСТАЛІВ

Розділ: 
[від гр. syn – разом, gonia – кут] – класифікаційні одиниці груп сингоній кристалів. Всього виділяють 3 категорії сингоній: нижчу, середню і вищу. Нижча категорія об’єднує кристали триклінної, моноклінної і ромбічної сингоній, які характеризуються наявністю декількох напрямів (не менше 3) і відсутністю осей симетрії порядку вище двох. До середньої категорії належать кристали тригональної, тетрагональної і гексагональної сингоній, що мають один напрям, який співпадає з єдиною віссю симетрії порядку вище двох. У кристалах вищої категорії (кубічна сингонія) при відсутності одиничних напрямів завжди є декілька осей симетрії порядку вище двох.
Таблиця 1. Категорії кристалографічних сингоній
Категорії Сингонії Мінімум елементів симетрії
Вища Кубічна 4L3
Середня Гексагональна L6
Тетрагональна L4
Тригональна L3
Нижча Ромбічна 3L2
Моноклінна L2, P
Триклінна Відсутні або лише C