КАТАРХЕЙ

[від гр. kata – вниз, до; arhaios – давній] – перший, найдавніший етап розвитку Землі від її зародження (4,6 млрд рр.) до початку архею (4,0 млрд рр. тому). Термін запропонував скандинавський геолог Дж. Седерхольм (1893). В сучасному варіанті Міжнародної геохронологічної (стратиграфічної) шкали К. названий гадеєм. Також його називають догеологічним етапом історії Землі.
Див.: