КАТАКЛАСТИЧНІ ПОРОДИ

Розділ: 
[від гр. kataблизько, майже; clastikos – роздроблений] – гірські породи, продукти дислокаційного метаморфізму (катаклазу), який не супроводжується явищами перекристалізації та мінералоутворення. Складаються із значно деформованих, вигнутих, роздроблених зерен мінералів. Між пластинками мінералів розміщена подрібнена, іноді майже пилувата полімінеральна маса. Міцні. Від мілонітів відрізняються меншою роздробленістю мінеральних зерен та відсутністю сланцюватої текстури.
Рис. 1. Катакластичні породи (брекчії). Red Rock Canyon, Невада, США
Рис. 2. Катакластична порода під поляризаційним (петрографічним) мікроскопом. Формація Мальм, Енгельберг, Швейцарія