КАТАКЛАСТИЧНА СТРУКТУРА

Розділ: 

[від гр. kata вниз, clastikos – роз-дроблений + лат. structura – будова] – див. структура катакластична.