КАТАГЕНЕЗ

Розділ: 
[від гр. kata – вниз, genesis – походження] – остання стадія зміни осадових порід у товщах земної кори, що наступає після діагенезу (на глибинах від 300 до 4000 м) і передує метаморфізму. Характеризується значним перетворенням порід – зміною їх хіміко-мінералогічного складу, будови і фізичних властивостей. Основними факторами перетворення є температура, тиск, розчини, гази. Зміни порід зводяться до наступних основних процесів: 1) ущільнення; 2) зневоднення; 3) розчинення нестійких сполук; 4) утворення нових мінералів; 5) перекристалізація. Наприклад, у процесі К. глини перетворюються в аргіліти.