КАРТИ ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ

Особливі геологічні карти, на яких зображено розподіл четвертинних відкладів за генезисом, віком і складом. На відміну від звичайних геологічних карт на К.Ч.В. кольором показують генезис відкладів, а не їх вікові відміни. Також наводяться дані про потужність та палеогеографічні характеристики стратиграфічних підрозділів, виділяються райони розповсюдження екзогенних геологічних процесів. Корінні породи на К.Ч.В., як правило, зображуються одним кольором (фіолетовим) без розчленування, але з покажчиками віку (індекси) і типу (крап).