КАРТИ ЛІТОЛОГІЧНІ

[від гр. lithos – камінь, logos – вчення, наука] – див. літологічні карти.