КАРТИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ

[від гр. hydor – вода, geo – Земля, logos – вчення] – див. гідрогеологічні карти.