КАРСТ

[від вапнякового плато Карст, або Крас (слов. Kras) поблизу Трієсту в Словенії * англ. karst; нім. Karst;  фр. karst; ісп. karst, carst] – сукупність явищ і процесів розчинення та вилуговування водою гірських порід з утворенням пустот різного розміру і форми. Виникає в районах розвитку водорозчинних порід – гіпсів, вапняків, кам’яної солі тощо. В результаті К. утворюються карстові форми рельєфу. Для розвитку К. необхідні такі умови: 1) наявність порід, що карстуються (розчинних), які мають пори та тріщини; 2) наявність достатньої кількості атмосферної агресивної рухомої води, яка просочується по тріщинам і порам порід.
З геохімічної точки зору карбонатний карст здійснюється у 2 етапи: 1) збагачення дощової води вуглекислотою - H2O + CO2 → H2CO3; 2) розчинення кальциту - CaCO3 + H2CO3 → Ca2+ + 2 HCO3-.
Класифікують К. за породами, що карстуються (карбонатний, соляний, гіпсовий), за ступенем покриття карстуючих порід (голий, відкритий, задернований, броньований, похований), за особливостями прояву (К. помірних широт, середземноморський, тропічний та ін.) тощо. Дослідженням К. займається карстологія. В Україні К. поширений головним чином у Кримських горах, Середньому Подністров’ї, Товтровому кряжі, Кременецьких горах, Опіллі та Донецькому кряжі. Відкритий К. розвинутий на території Волинської і Рівненської областей.
Див. також "Термінологія карсту" http://www.rgo-speleo.ru/books/termin/termin1.htm
Див. також відео.
Рис. 1. Розповсюдження поверхневого карсту на вапнякових схилах в Ірландії
Рис. 2. Глобальний розподіл розповсюдження карбонатних товщ (потенційні райони розвитку карсту)
Рис. 3. Шилінь ("Кам'яний ліс") - результат діяльності карстових процесів. Об'єкт є Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. Провінція Юньнань, Китай