КАРБОН

[від лат. carbo – вугілля] – скорочена назва кам’яновугільної си-стеми і кам’яновугільного періоду.