КАОЛІНІТУ ГРУПА

[від села Гаолін поблизу міста Цзиндечжень на пд.-сх. Китаю - місця знахідки] – група глинистих мінералів, що об’єднує власне каолініт, дикіт, накрит, аноксит і галуазит (гідратована форма). Колір білий з відтінками. Твердість 1-2,5. Густина 2,61-2,68. Змінюється залежно від ступеня гідратації. Утворюється в результаті зміни польових шпатів, фельдшпатоїдів та ін. силікатів в процесі гідротермального перетворення та вивітрювання. Мінерали К.Г. формують товщі каолінових глин. Широко використовуються в керамічній, паперовій, парфюмерній, миловарній, електротехнічній та ін. галузях промисловості.