КАОЛІНІТ

Розділ: 
[від села Гаолін поблизу міста Цзиндечжень на пд.-сх. Китаю - місця знахідки] – мінерал класу водних алюмосилікатів, що належить до групи глинистих мінералів. Формула: Al2Si2O5(OH)4. Зустрічається у вигляді суцільних мікрокристалічних агрегатів, глиноподібних мас. Під електронним мікроскопом розрізняють дрібні шестигранні кристали. Колір білий, з домішками жовтий, буруватий, зеленуватий. Твердість 1-2,5. Густина 2,6. Жирний на дотик. Утворюється внаслідок хімічного вивітрювання або гідротермального перетворення слюдисто-польовошпатових порід (гранітів, гнейсів та ін.) в умовах теплого і жаркого вологого клімату. Формує окремі каолінові зони в корі вивітрювання.
Рис. 1. Каолініт
Рис. 2. Кристалічна гратка каолініту