КАЛЬЦИФІР

Розділ: 
[від гр. calcis – вапно * рос.  кальцифир, англ. calciphyre, нім. Calciphyr] – нерівномірнозерниста, силікатно-карбонатна метаморфічна порода, яка утворилася в результаті глибокого метаморфізму магнезіальних карбонатних порід в умовах високої температури, але без привнесення речовини. Складається із кальциту, доломіту, а також гранатів, шпінелі, піроксенів, олівінів та ін. За мінеральним складом займає проміжне положення між мармуровими і магнезіальними скарнами. Використовується як декоративне каміння, будівельний матеріал.
Див.: