КАЛІЙНІ СОЛІ

Розділ: 
Група осадових гірських порід, які складаються із калій-вмісних мінералів: сильвіну, карналіту, каїніту та ін. До складу К.С. в якості породотвірного мінералу завжди входить галіт, у вигляді домішок – гіпс, ангідрит, карбонати та ін. Легко розчиняються у воді. Залягають у вигляді пластів потужністю від декількох см до десятків метрів. Утворюються хімічним осадженням у замкнутих солоних водоймах в умовах посушливого клімату. В геологічному минулому К.С. виникали у всіх періодах від пізнього докембрію до четвертинного періоду включно (за винятком ордовику). Калійні родовища виявлені в межах усіх континентів, за винятком Антарктиди. Геологічні запаси К.С. складають близько 0,01% від суми запасів кам’яної солі, яка їх вміщує. На території України утворення К.С. відбувалося у Передкарпатському прогині та Дніпровсько-Донецькій западині. Родовища К.С. приурочені переважно до осадових порід девонського, пермського та неогенового періодів. Разом із кам’яною сіллю К.С. залягають у вигляді лінз та пластів потужністю до десятків та сотень метрів. В Україні промислові запаси К.С. зосереджені в Калусько-Голинському та Стебницькому родовищах. Використовуються переважно для виробництва калійних добрив, а також для виготовлення металевого магнію, каустичної води, хлорвінілу, ядохімікатів тощо.