КАЙНОТИПНІ ПОРОДИ

Розділ: 

[від гр. kainos – новий, typos – форма, зразок, відбиток] – див. породи кайнотипні.