КАВЕРНОЗНІСТЬ

Розділ: 

[від лат. caverna – порожнина] – наявність у гірській породі порожнин (каверн) неправильної форми.

Див.: