ІНФЛЮАЦІЙНІ ВОДИ

[від лат. influere – вливатись, проникати] – підземні води, які сформувалися за рахунок інтенсивного проникнення (вливання) в товщі земної кори поверхневих вод через тріщини, канали, понори.