ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ ВОДИ

[від лат. in – всередину, filtratio – проціджування] – підземні води, які формуються в результаті просочування (фільтрації) з поверхні через пори гірських порід атмосферних, озерних та річкових вод.