ІНФІЛЬТРАЦІЯ

[від лат. in – в, filtratio – проціджування] – процес проникнення (просочування) атмосферної і поверхневої води в ґрунт та гірські породи по капілярам, тріщинам та ін. пустотам, а також її рух через зону аерації до рівня ґрунтових вод.
Рис. 1. Схема інфільтрації