ІНТРУЗІЯ

[від лат. intrusio – впровадження * рос. интрузия; англ. intrusion; нім. Intrusion; фр. intrusion; ісп. intrusion] – 1. Процес впровадження магми в товщі порід земної кори. В процесі І. утворюються інтрузивні породи. 2. Магматичне тіло, яке сформувалося за рахунок впровадження в земну кору та застигання магми на деякій глибині поблизу поверхні Землі. Серед І. виділяють батоліти, лаколіти, факоліти, дайки та ін. Синонім – інтрузив.