ІНТЕРСТАДІАЛ

[від лат. interміж + stadionперіод, фаза розвитку чогось] – 1. Геохронологічний підрозділ у межах тривалої епохи похолодання (гляціалу), який відповідає стадії потепління або стадії відступання льодовика. Стадії наступання льодовика під час гляціалу називають стадіалами. Зазвичай, стадіали позначаються римськими цифрами в порядку їх часової послідовності (напр.: міндель I, вюрм II), а І. – комбінаціями цих цифр (напр.: міндель I/II, вюрм II/III). Виділяються впродовж останнього млн років. 2. Кліматостратиграфічний підрозділ – сукупність гірських порід, які утворилися впродовж нетривалих фаз (стадій) потеплінь клімату під час тривалого зледеніння у регіональному масштабі. Тривалість формування – 5-10 тис. рр. Входять до складу кліматоліту, де чергуються із стадіалами.