ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

[від лат. interpretatio – посередництво] – тлумачення, роз’яснення змісту, значення чого-небудь.