ІНТЕРПОЛЯЦІЯ

[від лат. interpolatio – зміна, спотворення] – знаходження за рядом значень проміжних значень функції розрахунковим або графічним методом. У геології І. широко використовується у випадках, коли необхідно знайти значення відповідної характеристики між точками спостереження. Наприклад, на геологічних картах І. використовується для знаходження значень показників у проміжних точках між ізолініями. За змістом протилежна екстраполяції.