ІН’ЄКЦІЯ

Розділ: 
[від лат. injectio – вкидання, впровадження] – в петрології процес проникнення магматичного розплаву або осадового пластичного матеріалу (напр., кам’яної солі) в товщі порід. Виділяють І. пошарову, тріщинну та ін.