ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ КАРТИ

Різновид геологічних карт, які вміщують інформацію щодо всіх геологічних чинників, що визначають інженерно-геологічні умови території. На І-Г.К. відображені склад, будова, властивості, умови залягання, вік, генезис гірських порід, геологічна будова, геоморфологічні і гідрогеологічні особливості території, інженерно-геологічні процеси. Карти супроводжуються розрізами, таблицями, графіками, текстовими поясненнями тощо. За призначенням розрізняють загальні і спеціальні І-Г.К. На відміну від загальних спеціальні І-Г.К. відображують окремі інженерно-геологічні характеристики. За масштабом І-Г.К. поділяють на: оглядові – М 1:1000000 і дрібніше, дрібномасштабні - М 1:500000–1:100000, середньомасштабні – М 1:50000–1:25000) і великомасштабні (М 1:10000 і крупніше).