ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНІМАННЯ

Спеціалізоване геологічне знімання; інженерно-геологічні дослідження, що проводяться з метою встановлення і відображення на картах закономірностей просторових змін факторів геологічного середовища, які визначають умови будівництва різноманітних споруд та господарського використання території. Серед головних задач І-Г.З. є: вивчення геологічної будови, геологічних процесів, геоморфологічних, мерзлотних і гідрогеологічних особливостей та геологічної історії території; інженерно-геологічних властивостей порід; виявлення закономірностей просторових змін інженерно-геологічних умов; вивчення взаємодії геологічного середовища з інженерними спорудами; оцінка стану і прогноз змін інженерно-геологічних умов у процесі господарського освоєння території та ін. І-Г.З. включає польові, лабораторні й камеральні дослідження, серед яких: дешифрування аерофотоматеріалів, аеровізуальні та маршрутні спостереження, проходка гірничих виробок (свердловин, шурфів та ін.), геофізичні дослідження, польові роботи з вивчення властивостей порід і ґрунтів, лабораторні дослідження порід і ґрунтів, стаціонарні спостереження, побудова графіків, схем, складання інженерно-геологічних карт, підготовка звіту та ін.