ІНДИКАТОРИ ГУМІДНОГО ПАЛЕОКЛІМАТУ

[від лат. humidus – вологий] – 1) екваторіального, тропічного і субтропічного: продукти хімічного вивітрювання – глинисті мінерали (каолініт, галуазит, гідрослюда), боксити і латерити; вугленосні та хемогенні кременисті відклади (кремені, опоки, кременисті глини та ін.); 2) помірного: біогенні кременисті відклади – трепел, діатоміти, спонгіліти та ін.; слабовугленосні – кварцові піски, монтморилонітові й гідрослюдисті глини з прошарками лігнітів, вугленосних і лігнітових глин та ін.